ty člověče očí svých otevřiž i na svět náš pohlédniž