ty člověče očí svých otevřiž i na svět náš pohlédniž

Srpen 2009