ty člověče očí svých otevřiž i na svět náš pohlédniž

Profil

Osobní

Oblíbené